ความรัก ความเกี่ยวข้อง  The Magician การหักเหของโชคชะตา คนที่ไม่คาดฝันว่าจะได้พบกัน เช่น ได้พบคนเก่ง ฉลาด มีไหวพริบ มีความคิดสร้างสรรค์อย่างมาก จนกระทั่งความเชื่อมโยงที่ไม่น่าเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้ ได้แฟนฉลาดและมีความคิดแผลง ๆ แปลก ๆ แต่ก็มีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร

 

          สภาวะการเงิน Temperance การต้องจัดสมดุลให้กับรายรับรายจ่าย ปรับตัวเองไปตามสภาพเศรษฐกิจที่เป็นจริง อยู่ในช่วงใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง แต่ก็ไม่ได้ลำบากอะไรมาก

 

          ธุรกิจ การงาน Nine of Wands ต้้องอยู่กับความไม่พึงใจไปก่อน หากคุณต้องการโยกย้าย เปลี่ยนแปลง มองหาจังหวะใหม่ ๆ ในตอนนี้ยังไม่มีโอกาสเหมาะสม

 

          คำเตือนหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น Ace of Swords การตัดสินใจที่ผิดพลาด ทำอะไรด้วยอารมณ์เร็วเกินไป การสนทนาต่อรองด้วยความแข็งกร้าวจะนำมาซึ่งปัญหา

 

          คำแนะนำพิเศษ Ten of Cups การตระหนักถึงคุณค่าการอยู่ร่วมกัน ความสุขในครอบครัว ความปรองดองในหมู่เครือญาติพี่น้อง หรือเปิดคนรักกับครอบครัว คิดแผนอนาคตร่วมกัน

 

  ราศีสิงห์ Leo (17 ส.ค. – 16 ก.ย.)

 

          เรื่องสำคัญของคุณในสัปดาห์นี้ The Fool อนาคตยังคาดหวังไม่ได้ 100% พร้อมจะมีทั้งข่าวดีและข่าวร้าย เป็นต้นว่า ผ่านการสอบแข่งขันสำเร็จ แต่ค่าชดเชยไม่ใช่ตามที่รับรู้มาก่อน หรือคิดแผนจะทำอะไรที่อยู่ในระยะสั้น ๆ กลับเจอเรื่องยืดเยื้อคาราคาซัง

 

          ความรัก ความเกี่ยวพัน  Seven of Wands ความเกี่ยวเนื่องไม่ดีไม่ร้าย มีปัญหากันอยู่เรื่อย ๆ แต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ ยังต้องร่วมทางแม้ว่าจะเบื่อหน่ายกันบ้าง เหนื่อยต่อกันมาก ๆ อาจน้ำตาแตกสักหนสองหน แต่เดี๋ยวก็ต้องมาจูงมือกันอีก

สภาพการณ์การเงิน Death ระวังการสูญเสียรายได้ เสียเงินก้อน หรือมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพเผ่านา หากเป็นในส่วนความคิดจิตใจ ดังที่เคยบอกค่ะ ไพ่ใบนี้แนะนำให้จัดSystem ตัดขาดจากแนวทางเก่า ๆ หาเส้นทางใหม่เสียที

 

          ธุรกิจ การงาน Seven of Cups การควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น หรือให้มองสิ่งต่าง ๆ บนพื้นฐานความจริง ใช้เงินตามที่มีบนหน้าตัก หลีกเลี่ยงการรับงานสะเปะสะปะ หรือฝันหวานมากเกินไป